באילו מקרים ימונה אפוטרופוס לקטין?

באילו מקרים ימונה אפוטרופוס לקטין?

ככל שאדם אינו יכול לדאוג לצרכיו או לקבל החלטות מושכלות בכוחות עצמו, ממנה עבורו המדינה אפוטרופוס מטעמה שיסדיר את כל ענייניו. כלל הקריטריונים למינוי האפוטרופוס מוסדרים בחוק האפוטרופסות התשכ”ב-1962 ונועדו להבטיח את רווחתו של כל אדם שאיבד את יכולתו לדאוג לעצמו. במקרים לא מעטים, עשוי בית המשפט למנות אפוטרופוס לילד. לעתים הדבר נעשה מבעוד מועד בהסכמת ההורים, אך במקרים רבים אחרים הדבר נעשה בחטף עקב משבר בלתי צפוי. כאן נסביר כיצד ממונה אפוטרופוס עבור קטין ובאילו מקרים הדבר מתרחש.

לשם מה נדרש מינוי אפוטרופוס לקטין?

הנחת העבודה האוטומטית המנחה את בתי המשפט, היא כי הורי הילד, בין אם מדובר בהורים ביולוגיים או מאמצים, חד הוריים או יחידה משפחתית זוגית, הם האפוטרופוסים החוקיים של הילד. כל עוד ההורים כשירים ונוכחים, בית המשפט לא יתערב בגידול הילד.  

מינוי אפוטרופוס לילד נועד כדי להבטיח שכל צרכיו של הילד ימולאו במקרה בו הוריו לא יוכלו עוד לספקם עבורו. בין אם ההורים הלכו לעולמם, שוהים במתקן כליאה או אינם כשירים לדאוג לקטין, מינוי האפוטרופוס מהווה רשת הגנה חשובה המבטיחה את רווחת הילד.

מיהו האפוטרופוס?

מבחינת בית המשפט, המצב האידיאלי יהיה למנות קרוב משפחה. עם זאת, ככל שאין בנמצא קרובי משפחה הכשירים לטפל בילד, ימונה איש מקצוע מטעם האפוטרופוס הכללי. קרוב משפחה המעוניין לשמש אפוטרופוס רשאי להגיש בקשה אל האפוטרופוס הכללי וככל שיימצא כשיר, יוכל הילד לחיות תחת חסותם של בני משפחה.

מתי ימונה אפוטרופוס לילד?

ישנם תרחישים רבים ומגוונים בהם עשוי למנות בית המשפט אפוטרופוס עבור קטין. אלו כמה מהנפוצים ביותר:

מינוי אפוטרופוס מבעוד מועד

תיקון חדש בחוק הכשרות המשפטית פותח בפני משפחות רבות הזדמנות חשובה להבטיח את רווחת הילד אל מול כל תרחיש עתידי. כיום, רשאים הורים להנפיק מסמך הבעת רצון בו יוכלו להנחות את האפוטרופוס שימונה עבור הילד בעתיד כיצד לגדל את הילד ולמלא את צרכיו. בין אם ימונה לילד אפוטרופוס מטעם המדינה או אם ימונה כל נאמן עבורו במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הבעת רצון ההורים תבטיח שטובת הילד, כפי שההורים מבינים אותך, תישמר גם לאחר שההורים לא יוכלו עוד לטפל בו.

פטירת ההורים

ככל ששני ההורים נפטרו, ימנה בית המשפט אפוטרופוס מטעם המדינה לטיפול בילד.

מינוי אפוטרופוס מטעם הגבלות משפטיות

ככל שהורי הקטין הוכרזו על ידי בית משפט כשיר כפסולי דין או אם נמצאו בלתי כשירים על ידי סמכות מקצועית לגדל את ילדיהם, ימנה בית המשפט אפוטרופוס לילד.

מהם התחומים עליהם אמון האפוטרופוס?

האפוטרופוס שימונה לילד למעשה לוקח על עצמו את כל תחומי האחריות עליהם היו אמונים הוריו, לרבות השגחה על שלומו, רווחתו וחינוכו. תחומי אחריות אלו חולשים על כל תחומי החיים – מרכישת ביגוד, קורת גג ומזון ראויים ועד לנגישות לטיפול רפואי ולמוסדות חינוך. בנוסף, האפוטרופוס אמון על ניהול נכסיו של הילד עד שיגיע לגיל 18.